Hrvatski

Resort koji brine o okolišu

Dolaskom LifeClass branda na upravljačku poziciju, Terme Sveti Martin okrenule k novoj viziji poslovanja koja se može iščitati i iz samog slogana Resorta koji glasi "Svijet zdravih užitaka". No, svijet zdravih užitaka nije okrenut samo prema gostima i zaposlenicima, već i prema okolišu u kojem tvrtka posluje. Projekt "Zelene Terme" sastoji se od više različitih segmenata implementacije raznih certifikata i standarda kako bi osigurali "zeleno" poslovanje kompanije.

Obzirom na velik utjecaj hotelske industrije na okoliš, naš strateški cilj je da to svedemo na minimum. Redovitom edukacijom osoblja, pa i gostiju, pokušavamo svima otvoriti vidike koliko je važno očuvanje okoliša. Provodimo projekte energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova iz stacionarnih uređaja za loženje. Imamo pet pročistača otpadnih voda koji su razmješteni po cijelom resortu. Sav otpad se prije predaje sakupljaču selektira i tada se predaje prema vrsti otpada, s čime smo uvelike smanjili količine miješanog komunalnog otpada koji je neselektivni i ne može se reciklirati. Uveli smo korekciju pH vrijednosti vode u bazenima pomoću ugljičnog dioksida, čime smo izbacili iz tehnološkog procesa jednu opasnu kemikaliju (sumpornu kiselinu).

U Republici Hrvatskoj provode se i na državnoj razini ograničenja emisija stakleničkih plinova i projekti u vezi s obnovljivim izvorima energije. Također se razvija i integrirani sustav gospodarenja otpadom.

LifeClass Terme Sveti Martin trenutno zapošljavaju oko 170 stalno zaposlenih radnika koji gotovo svi dolaze sa područja Međimurske županije. Ujedno, Terme Sveti Martin su najveće turističko poduzeće koje u Županiji koje zapošljava najviše radnika.

Njima je na raspolaganju najmodernija infrastruktura za rad, a jedno nudi im se mogućnost cijelo-životnog obrazovanja kroz razne treninge i edukacije koje provodimo u Hrvatskoj ali i inozemstvu.

Kako su Terme Sveti Martin dio LifeClass branda, svaki od zaposlenika je imao prilike (ili će imati), posjetiti ostale hotele u grupaciji radi stjecanja know-how-a koji je bitan za vlastiti osobni i poslovni razvoj.

Sustav zelenog poslovanja primjenjuje se u svim odjelima LifeClass Termi Sveti Martin: recepcija, hip, domaćinstvo, sport, tehnička služba, wellness, marketing i prodaja, HR, a u provedbu su uključeni svi zaposlenici.

Ciljevi

  • Zapošljavati i educirati lokalno stanovništvo
  • Kontinuirano unapređivati energetsku učinkovitost tvrtke
  • Koristiti samo prirodna sredstva u održavanju zelenih površina
  • Kontinuirano smanjivati količine neselektivnog otpada
  • Koristiti čim više materijala koji se mogu reciklirati
  • Maksimizirati korištenje lokalno uzgojenih namirnica u pripremi hrane
  • Povećati suradnju s lokalnim dobavljačima hrane i pića
  • Biti maksimalno involviran u razvoj lokalne zajednice kao turističke destinacije
  • Maksimalno uključivati lokalnu zajednicu u razvoj Resorta
  • Educirati osoblje i goste

Rezultati

Certifikat ISO 50001:2011

Toplice Sveti Martin d.d. su dobile certifikat ISO 50001:2011. norma ISO 50001 daje organizacijama u javnom i privatnom sektoru strategije upravljanja za povećanje energetske djelotvornosti, smanjenje troškova i poboljšanje energetskih performancija. Ona pomaže organizacijama u boljoj uporabi njihovih postojećih proizvodnih procesa i drugih sredstava rada koja troše energiju, promiče najbolje prakse i dobro ponašanje u upravljanju energijom, pomaže u vrednovanju i davanju prednosti primjeni novih energetski učinkovitih tehnologija, osigurava okvir za promicanje energetske djelotvornosti u cijelome nabavnom lancu, olakšava poboljšavanja u upravljanju energijom u projektima smanjenja emisija stakleničkih plinova itd.

"ZelEn"

Toplice Sveti Martin d.d. prve su Terme u Hrvatskoj koje su uvele oznaku "ZelEn" u suradnji s HEP-om. Radi se o električnoj energiji dobivenoj iz obnovljivih izvora, točnije iz 26 certificiranih HEP-ovih hidroelektrana.  Oznaka ZelEn garantira kako struja koju koristimo dolazi iz obnovljivih izvora energije čime dajemo svoj doprinos smanjenju emisije CO2 i očuvanju okoliša.

Sustainable Hotel Certificateby UPUHH

Uveli certifikat "Sustainable Hotel Certificateby UPUHH": Ovaj certifikat se dodjeljuje u tri kategorije, onoj Basic gdje je ove godine čak 12 hotela postalo vlasnikom certifikata, Advanced s ukupno šest novih hotela od kojih je jedan i hotel Termi Sveti Martin – Hotel Spa Golfer 4*, te kategoriji Superior gdje su se pronašla samo dva jadranska hotela. Naime, prije početka realizacije  projekta, s kojim je UPUHH krenuo u srpnju 2013., u udruzi su detaljno proučeni postojeći zeleni certifikati,  kao što su Prijatelj prirode, Travelife, BlaueAngel i sl., a potom su definirani zeleni kriteriji za hotele. Kriteriji su, tome će se sigurno složiti sudionici projekta, vrlo precizno razrađeni za ukupno devet skupina, i to:  za upravljanje održivošću, nabavu, prodaju, marketing i PR, okoliš, energetsku učinkovitost, ljudske potencijale I tehničku službu, a projekt je realiziran u nekoliko faza.

NOVO! Ponosni smo vlasnici i Certifikata sustava upravljanja okolišem i Certifikata sustava upravljanja kvalitetom

Certifikatom sustava upravljanja okolišem implementiramo međunarodne norme poslovanja koje se odnose na usmjeravanje poslovanja prema principima održivog razvoja. Osnovna je svrha ove međunarodne norme potpora u zaštiti okoliša i sprječavanju onečišćenja u ravnoteži s društveno-ekonomskim potrebama.

Certifikatom sustava upravljanja kvalitetom za usluge smještaja, ugostiteljstva, wellnessa i opuštanja, sporta i aktivnog odmora, kongresa i team buildinga organizacija dokazuje svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda koji ispunjava zahtjeve kupca i zahtjeve zakona i propisa.